Trening til jakta

Ein ettersøksekvipasje vert aldri utlært. Ingen ettersøk er like, og nye episodar, som ein ikkje kan forutsjå, skjer på ettersøk. Dette er det umogleg å trene på, ettersom ein ikkje veit kva som kan skje. Det som vi kan trene på, er å lære hundeførar å "lese" hunden sin, sjå korleis den oppfører seg i forskjellige situasjonar på eit spor. Kva gjer den når den er på sporet av eit sjukt/skadd dyr, og korleis oppfører den seg når den går over på eit ferskare spor, gjerne av eit friskt dyr?
Og så er det viktig å trene hunden på at den skal følge rett spor. Ein rett trent hund vel sporet av den skadde hjorten. Vi i ettersøksringen trener ofte hundane våre. Vi  trener den til å følgje det same sporet heile tiden. Vi brukar ikkje hundane våre på jakt, der dei kan få "gode opplevingar" med å spore friske dyr, som fører til fall (skot der hunden får gå frem på dyret). Ein hund er litt som oss menneske, den vel raskaste veg til lukke. Så om den har hatt ein god oppleving med å følgje eit friskt dyr, som vert skote og den får gå fram og "ragge" litt på pelsen, vil den også lettare slå over på ferske spor når den er på eit vanskeleg ettersøk.
Denne egenskapen må vedlikehaldast. Det er ikkje sånn at ein hund som er godkjent for ettersøk automatisk vil være ein god ettersøkshund resten av sitt liv. Det er viktig med vedlikehaldstrening, og det er viktig at fører også er "vedlikehaldstrent" så fører av hunden kan sjå kva hunden driv med når han er på eit ettersøk der ein berre har hunden å stole på. 
Mengdetrening er ikkje berre viktig for skuleungdomen. 
Når våren kjem og snøen og frosten er vekk, er ettersøksjegeren i hardtrening fram mot 1. september, for å være "skarpskodd" og klar for å stå til teneste for andre jegere når dei treng ei unik nase til å spore opp den påskotne hjorten.
Vi gler oss til å stå til teneste for dykk! 

Tilbakemelding fra jeger

Skryt er alltid kjekt å få, særleg når ein høyrer at det går mykje løgn og rykter "på bygda". Så då deler vi tilbakemeldinger vi får med dykk andre.
Her er eit utdrag frå eit par meldingar (navn er fjerna då vi ikkje har spurt om løyve til å dele):

"...Vi fulgte gode blodspor og leita ei stund. Mørkt var det blitt, og avveiningen på kor mykje vi skulle trakke fram og tilbake før vi ringer ettersøk måtte tas. XX ringer. Etter en liten time kommer hund og fører. Ca en halv time tar det å finne dyret, kanskje 20 meter fra der vi gav oss på å leite. Godt skudd med to punkterte lunger, der har nok ikkje vore mykje lidelser. Glad og lettet takker eg og XX for hjelpa når alle var kommet ned på låven. Bella gjorde en kjempejobb og det er en trygghet å vite at flinke folk er tilgjengelig i slike situasjoner. :) ..."

Her er endå ein e-post, med bilete: 
"Hei Kåre Per
Mange takk for innsatsen på søndag.
Det var godt å vete at det ikkje gikk eit skadeskote dyr att etter jakta vår.
Ettersøkshunders evne til å følge dyrespor i eit terreng med så mykje hjortetrakk imponerer meg.
Legg ved eit av bileta eg tok. .. Er det greit at eg legg ut dette bildet på Facebooksida Hjort-Hjortejakt? Der er der alt for lite fokus på skadeskyting.
Eg vil gjerne bruke dette til å sette søkelyset på verdien av ettersøkshunder."

Kva gjer du når du har kjørt på hjort?

Informasjon om Fagdag Ettersøk 2015 finn du HER.


Har du hatt eit ublidt møte med hjort på vegen: Ring politiet på 02800. Du vert då satt over til den av oss som har vakt.

Vi opplever støtt at sjåfør eller passasjer(ar) har gått ut og etter dyret som stikk frå påkjørselstaden, og ber dykk om å ikkje gjere det! 
Går du etter dyret så hindrar du det å legge seg i sårlege, eller du støkker det ut av sårlege. Det inneber at den beste sjansen for oss å få gjere slutt på lidingane til dyret vert øydelagd. Ettersøket blir lenger og vanskelegare, og i mange tilfelle finn vi ikkje dyret att, avhengig av type skade.
Hald deg i bilen viss du vel å vente på oss. Om du ikkje har tid til det, så merk staden der dyret vart påkøyrd før du drar.


Alle vi som driv med ettersøk føler vi har ein hobby som gjer meining. Vi får jobbe saman med hunden vår, være ute i naturen, og hjelpe dyr som er skadd og har det ilt.

Kvar gong vi rykker ut til ein hjortepåkjørsel utset vi oss sjølv og hunden for fare. Når vi går langs vegen for å utrede ein skadestad og bilene susar forbi, driv vi med risikosport. 

Så vår bøn til deg som er bilførar er at du viser omsyn når du ser oss. Vi har på oss refleksvest, har ute varselskilt og har naudblink på bilen viss den står i nærleiken. 

Reduser farten!