Medlemmer i Eikefjord ettersøksring

Kontakt oss

Har du kjørt på hjort, ring politiet som setter deg over, tlf: 02800

Vakttelefon jaktettersøk: 95 21 85 47
Vakttelefon trafikkskade:  41 53 61 37 - Dette er eit nummer i ein ringekjede, så la det ringe til du får svar. Det kan ta eit par minutt om den som har vakt ikkje kan ta telefonen, og du koblast vidare til nestemann på vaktlista.

E-postadresse:
eikefjord.ettersok@gmail.com
Heimeside:
http://www.eikefjord-ettersoksring.net/

Du finn oss også på Facebook

Eikefjord ettersøksring blei stifta 8. desember 2010 og består av følgjande medlemmer:

Gunnar Furelid

Tlf priv 41500166/ vakt-tlf 41536134

Ove Gjerde

Tlf priv: 95109629/ vakt-tlf. 41536135

Asle Magne Ellingsund

Tlf priv 47634479/ vakt-tlf 41536132

Kåre-Per Nekkøy

Tlf priv 95977564/ vakt-tlf 41536133

Ann-Kristin Gaare

Tlf priv 41200591/ vakt-tlf 41536136

Birger Solheim

Tlf priv 48953975/ vakt-tlf 48080554

Styret 2017:
Leiar:  Asle Magne Ellingsund
Nestleiar og k asserar: Ann-Kristin Gaare 
Styremedlem:  Birger Solheim, Ove Gjerde, Gunnar Furelid og Kåre-Per Nekkøy


Kontonummer: 3705 1885 555
Organisasjonsnummer 996 348 350