Medlemmer i Eikefjord ettersøksring

Kontakt oss

 

Har du kjørt på hjort, ring politiet som setter deg over, tlf: 02800

Vakttelefon jaktettersøk: 95 21 85 47

E-postadresse:
eikefjord.ettersok@gmail.com

Heimeside:
http://www.eikefjord-ettersoksring.net/

 

Du finn oss også på Facebook

 

Eikefjord ettersøksring blei stifta 8. desember 2010 og består pr 2018 av følgjande medlemmer:

Gunnar Furelid

Tlf priv: 41500166

Kåre Per Nekkøy

Tlf priv: 95977564

Asle Magne Ellingsund

Tlf priv: 47634479

Birger Solheim

Tlf priv: 48953975

 


 


 

 


Styret 2018:
Leiar: Asle Magne Ellingsund
Nestleiar: Birger Solheim
Kasserar: Kåre Per Nekkøy
Styremedlem: Gunnar Furelid

Kontonummer: 3705 1885 555
Organisasjonsnummer 996 348 350