Det har storma litt i lokalmedia den siste tiden, og diverre har ettersøksringen vore nevnt i negative ordelag mange ganger. Vi ønskjer ikkje å ta del i diskusjoner i media eller på sosiale medier, og har med vitande og vilje vore tause om alt dette. Vi er veldig glade for å ha god støtte frå kommunen som er vår oppdragsgjevar på offentlege ettersøk, og vi har også god støtte blandt dei som kjenner oss og veit kva vi står for og kva verdiar vi har. Vi legg mykje av tida og sjela vår i å gjere ein god jobb, og har stor omsut for dyr, både dei vi eig sjøl og dei vi leitar etter for å avklare om dei skal sleppe å lide, eller om dei er i så grei forfatning at dei skal få fortsette å leve.


Avtalen vi har i dag med kommunen er sagt opp etter ein politisk beslutning om å leggje ut denne type arbeid på anbod, og vi avventer vidare handsaming i det kommunale systemet om vi får fortsette å utføre dei kommunele ettersøka.
Eikefjord ettersøksing vi uansett fortsette å eksistere, og vi tek gjerne på oss ettersøksoppdrag for dei av dykk som ønskjer å ha ein tilgjengeleg ettersøksekvipasje under hjortejakta.
Ta kontakt med oss for å få tilsendt avtale, den vert ikkje sendt ut i lag med hjorteløyva frå kommunen som tidlegare. 
Om du ønskjer å gjere avtale med oss, kan du sende e-post til eikefjord.ettersok@gmail.com så får du tilsendt avtale du kan fylle ut og returnere. Har du ikkje e-post så ta kontakt på tlf 412 00 591 så finn vi ein anna løysing. Du kan også laste ned avtale her: 
https://drive.google.com/file/d/0B3IVISamiXdJMTVtOFlSMm5IT0k/view
Når avtalen er i orden får du den i retur og vi sender ein kopi til kommunen, så slepp du å tenke på det også. Kul
 
Med vennleg helsing gjengen i Eikefjord ettersøksring
 
 
Vakttelefon jaktettersøk :
95 21 85 47
 

Har du kjørt på hjort, ring politiet tlf  02800 som vil sette deg over til vakttelefonen: 41 53 61 37

Ikkje gå etter/bort til dyret, du risikerer berre å jage det lenger unna/støkke det ut av sårleie, og forlengar lidingane til dyret.

Når du melder frå om påkjørsel, prøv å være så presis som mogleg om staden. Viss du ikkje venter på oss; merk staden, gjerne med ein plastpose eller legg nokre steinar i ein haug, så gjer du det lettare for oss å setje hunden rett på sporet.

Når uhellet er ute vert ein litt stressa, men tenk igjennom og om mogleg hugs dette:
Kor trefte du dyret, i front, sida eller bakfrå?
Var det ein bukk, kolle eller ein kalv?
I kva retning løp dyret etter påkøyrselen?

 


Informasjon vedr. ettersøksavtalar for jakta 2017: 
Gå til Menypunkt Jakt - jaktettersøk