Velkommen til Eikefjord ettersøksring

Velkommen til hjemmesiden vår

Det har vore mykje medieomtale kring ettersøk den siste tida.
Vi i Eikefjord ettersøksring oppfattar mykje av dette som om det er nokon som meinar vi ikkje utførar oppdraga etter lover og forskrifter eller at kvaliteten ikkje er god nok.
Alle vi som er med ringen er oppteken av å gjere ein god jobb, og dyrevelferden står i høgsetet når vi rykker ut på eit oppdrag. Det ikkje noko vi heller ønskjer enn å oppklare oppdraget vi rykker ut til.
Vi har folk i alle kantar av kommunen, og kan såleis rykke raskt ut, også i distriktet, for å avlive om det er dyr som ligg skadd i vegbanen som ein ikkje treng søke etter med hund. Ettersøket startar først når ein ikkje finn dyret skadd eller død i den umiddelbare nærleik til skadestaden. (ref. rettleiar til forskrifta)
Til ettesøksjobben har vi hundeekvipasjer som er spissa til oppgåven. Ingen av våre hundar vert brukt lause på jakt etter vilt, vi er av den klare oppfatning av at ein god ettersøkshund ikkje bør ha "gode opplevingar" med å jakte friskt vilt viss den skal være godt skikka til ettersøk.
Våre hunder vert trent regelmessig, og fleire av dei er meritterte på prøver, noko som seier mykje om kvaliteten på sporarbeidet.
Vi har hund som kan sleppast etter dyret på ettersøk, men vi slepp ikkje hunden før vi har sikker identifiksajon på at ein er på rett dyr, dvs at ein nyleg har teke det ut av sårleie, eller observerer det til at det er så skadd at hunden kan stille det. Dette er "barnelærdom" for alle som driv seriøst med ettersøk. Sikkerheiten til hunden mtp nærleik til veg kjem også inn i biletet her.
Vår klare filosofi er at ein ikkje skal avlive eit dyr med mindre det er så skadd at det ikkje vil kome seg til hektene. "Vi skyt ikkje alt som kjem fram av dyr".
Er det ungkalv med ei skadd kolle, avliver vi heller ikkje kolla om vi ikkje har moglegheit til å ta kalven, ettersom den ikkje klarar seg utan mor. Vi vurderar sjølvsagt skaden på kolla.
Eikefjord ettersøksring er eit lag basert på frivillig innsats, og den godtgjersla vi får for oppdraga vi gjer er ikkje noko ein vert rik på. Det er heller ikkje difor vi driv med dette. Det er rein idealisme og interesse for hund, jakt og velferd for det skadde viltet som gjer til at vi tek på oss å ha vakt 24/7 gjennom heile året.
Vi brukar mykje av får fritid mellom anna til å være tilgjengeleg for både private og kommunen når de treng oss, og veit at dei vi har utført oppdrag for er takksame for arbeidet vi har utført. Vi vonar på fortsatt godt samarbeid i tida framover.

Vakttelefon jaktettersøk :
95 21 85 47


Har du kjørt på hjort, ring politiet tlf  02800 som vil sette deg over til vakttelefonen: 41 53 61 37
Ikkje gå etter/bort til dyret, du risikerer berre å jage det lenger unna/støkke det ut av sårleie, og forlengar lidingane til dyret.

Når du melder frå om påkjørsel, prøv å være så presis som mogleg om staden. Viss du ikkje venter på oss; merk staden, gjerne med ein plastpose eller legg nokre steinar i ein haug, så gjer du det lettare for oss å setje hunden rett på sporet.

Når uhellet er ute vert ein litt stressa, men tenk igjennom og om mogleg hugs dette:
Kor trefte du dyret, i front, sida eller bakfrå?
Var det ein bukk, kolle eller ein kalv?
I kva retning løp dyret etter påkøyrselen?


Informasjon vedr. ettersøksavtalar for jakta 2016: 
Menypunkt Jakt - jaktettersøk
Mottekne avtaler vert signert og returnert når innbetaling er r egistrert på konto 3705 1885 555 .  Send oss gjerne signert avtale på e-post til   eikefjord.ettersok@gmail.com så får du den raskt tilbake på e-post.
Vi sender og ein kopi til Flora kommune v/viltforvaltar, så slepp du å tenke på det. 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.03 | 23:38

Hei Svend Arne. Nå er det oppdatert informasjon her.

...
12.03 | 22:45

Hei Ann-Kristin, er det avklart noko tid og stad når det gjeld førstkomande helg? Eg blir gjerne med og prøver ut bastarden min

...
25.03 | 21:39
Forside har mottatt 18
03.10 | 22:58
For ettersøksjegeren har mottatt 1
Du liker denne siden