Info:

Då er det klart at Eikefjord ettersøksring ikkje lenger skal utføre kommunale ettersøk for Flora kommune.

Anbodsrunden tapte vi på pris, sjølv om vi la oss så lågt som vi følte vi kunne. Det skal tross alt dekke noko av tapt arbeidsforteneste ettersom vi er i arbeid og må ta oss fri frå jobb for å rykke ut.

Med ein beredskap til kr 6,25 pr time (med vakt kvar 4. veke) og utrykning 250 pr time (50 kr meir enn vi har hatt i avtala sidan 2010), vart vi fire ganger dyrere enn Ytre Fjordane ettersøksring, står det i brevet frå kommunen. Ettersom vi er fem ekvipasjer som vil rullere på å ha vakt 24/7 kvar 5. veke, vart det kanskje for mykje for kommunen, sjølv om vi scorer veldig godt på kvalitet og ikkje minst er vi gode på stabilitet, då vi ikkje er så sårbare ved skadar og sjukdom med fleire aktive å spele på.

Vi kjenner på ei letting av at saka no er ferdig handsama. Det siste året har vore tungt, med mykje "skitkasting" i media og ondsinna rykter som har kome oss for øret. Jobben vi starta opp med for 7 år sida, full av idealisme og pågangsmot, vart ikkje lenger like "kjekk" å halde på med når vi følte oss forfulgt og trakassert. Så no takkar vi for oss og overlet den viktige jobben til andre. Vi vonar dei kan klare å følgje opp med tilnærma like god kvalitet som vi har hatt desse åra.
Eikefjord ettersøksring kjem fortsatt til å eksistere og vil fortsatt utføre private ettersøk for jeger og jaktlag. Vi kjem fortsatt til å trene hundane våre jamleg for å oppretthalde den gode kvaliteten, og vi ser fram til å utføre ettersøk for deg og ditt jaktlag dette året, og åra som kjem.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt avtale, den vert ikkje sendt ut i lag med hjorteløyva frå kommunen som tidlegare. 
Om du ønskjer å gjere avtale med oss, kan du sende e-post til eikefjord.ettersok@gmail.com så får du tilsendt avtale du kan fylle ut og returnere. Du kan også laste ned avtale her: https://drive.google.com/file/d/1nfn_XJA2dLgnEjUh6QnFEYQ4-5O_7KnM/view?usp=sharing
Når avtalen er i orden får du den i retur og vi sender ein kopi til kommunen, så slepp du å tenke på det også. Kul
 
Med vennleg helsing den blide gjengen i Eikefjord ettersøksring
 
 
Vakttelefon jaktettersøk :
95 21 85 47
 
Vaktteleofnen er kobla vidare til den som har vakt, og om denne er utanfor dekning (vi bur tross alt i Sogn og Fjordane) eller er på anna oppdrag og ikkje kan svare, finn du kontaktinfo til alle her: http://www.eikefjord-ettersoksring.net/43511243
 

 
Har du kjørt på hjort, ring politiet tlf  02800

Ikkje gå etter/bort til dyret, du risikerer berre å jage det lenger unna/støkke det ut av sårleie, og forlengar lidingane til dyret.

Når uhellet er ute vert ein litt stressa, men tenk igjennom og om mogleg hugs dette:

Kor trefte du dyret, i front, sida eller bakfrå?
Var det ein bukk, kolle eller ein kalv?
I kva retning løp dyret etter påkøyrselen?
 
Set gjerne opp eit vegmerke der ulykka skjedde.

 


Informasjon vedr. ettersøksavtalar for jakta 2017: 
Gå til Menypunkt Jakt - jaktettersøk